Kontakt

Siedziba:
Pixel Sp. z o.o.

ul. Jana Pawła II 28
86-031 Osielsko

Zarząd i zakład produkcyjny:
Pixel Sp. z o.o.

Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny
ul. Bogdana Raczkowskiego 5
85-862 Bydgoszcz

GPS: N 53°5’42.17”, E 18°3’74.31”

Organ rejestrowy:

Krajowy Rejestr Sądowy XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
Nr KRS: 0000111391, NIP: 967-09-64-503, REGON: 091589750
Rachunek bankowy: 85-1050-1139-1000-0023-0674-1410 ING Bank Śląski
Kapitał zakładowy wpłacony: 200.000 zł
Nr GIOŚ: E0006817W