Ogłoszenie wyników konkursu dla studentów

Ogłoszenie wyników konkursu dla studentów na opracowanie koncepcji wizualizacji obudowy urządzenia służącego do bezprzewodowej transmisji danych.

Komisja konkursowa w składzie:

  • Sławomir Jankowski – V-ce prezes
  • Maciej Lasota – Dyrektor Zarządzający
  • Mariusz Michałek – Dyrektor ds. Rozwoju

Po przeanalizowaniu w dniu 22.09.2016 nadesłanych prac, postanowiła przyznać:

  1. Nagroda Główna – pani Katarzyna Kulik
  2. I-sze Wyróżnienie – pan Radosław Świerczek
  3. II-gie wyróżnienie – nie zostało przyznane

Wszystkim uczestnikom bardzo dziękujemy za nadesłane prace a laureatom gratulujemy zwycięstwa.