Pierwsi w Polsce! Smart Taryfa Białostockiej Komunikacji Miejskiej w rozliczeniu MTT/PaYG

Od dziś podróżujący Białostocką Komunikacją Miejską posiadający zbliżeniową kartą płatniczą, funkcję płatności NFC w telefonie lub zegarku, mają możliwość skorzystania z inteligentnego rozwiązania Mass Transit Transaction (MTT – VISA) / Pay As You Go (PaYG – Mastercard).

Oznacza to, że Białystok jest pierwszym miastem w Polsce, które wdrożyło inteligentne rozliczanie za przejazdy, polegające na automatycznym poborze optymalnej opłaty z rachunku karty płatniczej dopiero po zakończeniu doby rozliczeniowej.
Finalna kwota rozliczenia wyliczana jest przez system taryfowy firmy PIXEL na podstawie ilości i czasu przejazdów oraz stref taryfowych, w których następowały wejścia i wyjścia z autobusów w ciągu doby rozliczeniowej. Pasażer korzystający ze Smart Taryfy BKM nie musi znać najkorzystniejszej dla siebie taryfy, bo zrobi to za niego system!

Naliczanie opłaty w Smart Taryfie BKM – korzyści dla podróżujących

Za wielokrotne przejazdy w ciągu całej doby tylko w 1-ej strefie taryfowej pasażer zapłaci nie więcej jak za bilet 24-godzinny na strefę 1, a w przypadku wielokrotnych podróży w całej sieci (strefy 1, 2, 3 i 4) maksymalna opłata nie przekroczy ceny biletu 24-godzinnego sieciowego.


Jak korzystać ze Smart Taryfy?

Wystarczy, że zaraz po wejściu do autobusu BKM podróżujący przyłoży zbliżeniową kartę płatniczą, zegarek lub telefon z uruchomionymi płatnościami do czytnika zbliżeniowych kart płatniczych w biletomacie, bez wybierania na ekranie jakichkolwiek opcji. Urządzenie natychmiast po wykryciu karty wyświetli komunikat „Wejście zostało zarejestrowane”. Następnie, kiedy podróżujący zamierza opuścić pojazd, wykonuje tą samą czynność, tj. przykłada kartę płatniczą do czytnika zbliżeniowego, co zostaje podsumowane informacją: „Wyjście zostało zarejestrowane”. Niewykonanie rejestracji wyjścia będzie skutkowało w ostatecznym rozrachunku naliczeniem opłaty jak do końca trasy.
Osoby, które w Smart Taryfie BKM chciałyby skorzystać z uprawnienia do 50% ulgi, muszą uprzednio zarejestrować w systemie www.ekarta.bialystok.pl swoją kartę płatniczą, a podczas osobistej wizyty w punkcie obsługi Klienta BKM potwierdzić uprawnienia do ulg, aby przypisać je do karty w systemie taryfowym BKM.

Kontrola biletowa

Podczas kontroli biletowej posiadacz karty płatniczej lub jej nośnika użytego podczas rejestracji przejazdu, zobowiązany jest przyłożyć ją do certyfikowanego czytnika kontrolerskiego.
Nowa taryfa obsługuje wszystkie zbliżeniowe karty płatnicze Mastercard, Maestro i Visa, a także telefony i zegarki z funkcją NFC, w których uruchomione są płatności zbliżeniowe – np. Google Pay, Apple Pay lub Garmin Pay.
Dane dotyczące historii przejazdów dla danej karty płatniczej i wyliczonej kwoty są dostępne dla pasażerów na portalu www.ekarta.bialystok.pl
Szczegółowe informacje na temat Smart Taryfy BKM znajdują się na stronie internetowej https://biletomaty.bialystok.pl/ oraz w krótkim filmie informacyjnym na temat rozwiązania.

Podsumowanie

Kolejne wdrożenie firmy PIXEL Sp. z o.o. kończy się sukcesem przy istotnym udziale firmy Beesset Sp. z o.o. oraz dzięki współpracy z APDU Sp. z o.o. i Bankiem Pekao S.A.
Smart Taryfa BKM to drugi etap wdrożenia systemu elektronicznego poboru opłat w pojazdach białostockiej komunikacji miejskiej. W pierwszym etapie PIXEL dostarczył do wszystkich pojazdów BKM 255 biletomatów oraz wdrożył bezgotówkowy system płatności.

smart taryfa bkm