PIXEL na ogólnopolskiej platformie badawczo – rozwojowej Internetu Rzeczy (IoT – Internet of Things)

Przykładem innowacyjnej działalności firmy PIXEL jest nasze zaangażowanie w powołanie i aktywny udział w pracach na rzecz Polskiego Klastera Badań i Rozwoju Internetu Rzeczy. Organizacja jest dobrowolnym porozumieniem przedsiębiorców, jednostek naukowych i naukowo-badawczych oraz instytucji otoczenia biznesu, którzy chcą współpracować na rzecz zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności Polski w kluczowym obszarze, jakim jest dziś Internet Rzeczy (IoT – Internet of Things).

Klaster obejmuje podmioty z terenu całej Polski zaangażowane w rozwój obszaru technologicznego jakim jest Internet Rzeczy. Tworzą go firmy oraz jednostki badawczo-rozwojowe, których celem są badania, rozwój i wdrożenia IoT.

Od wielu lat w naszym dziale badawczo – rozwojowym prowadzimy projekty, które wykorzystują potencjał Internetu Rzeczy. Zaprojektowane i wdrożone na rynku przez PIXEL najnowsze systemy informatyczne oraz nasza wiedza i doświadczenie w tej dziedzinie jest bogatym zapleczem merytoryczno – intelektualnym dla tej organizacji.