PIXEL na uroczystości otwarcia nowej siedziby i posiedzeniu Rady Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei.

6 października br. w Bydgoszczy, mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w posiedzeniu Rady Polskiej Izby Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, które zostało połączone z uroczystym otwarciem nowej siedziby. Firmę PIXEL reprezentował Wiceprezes Zarządu Pan Sławomir Jankowski, który wspólnie z władzami Izby dokonał uroczystego przecięcia wstęgi w nowej siedzibie. Na ręce gospodarzy przekazaliśmy prezent, który jest zaproszeniem do skorzystania z pakietu bezpłatnych usług naszej firmy, które zostaną wykorzystane w nowej siedzibie.

Nasza firma od początku aktywnie uczestniczy w pracach tego samorządu, którego głównym celem jest reprezentowanie i ochrona interesów członków Izby, a także inspirowanie i wspomaganie rozwoju transportu szynowego w Polsce. Izba powołana została w 1999 roku i w chwili obecnej skupia ponad 150 członków reprezentujących kluczowe firmy z branży kolejowej. Podstawowa działalność opiera się na organizowaniu konferencji tematycznych, seminariów, misji gospodarczych, szkoleń, warsztatów oraz działalności wystawienniczej na targach branżowych.