PIXEL partnerem VI Ogólnopolskiego Konkursu Kierowców Komunikacji Miejskiej o Puchar Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej

W dniach 29-30 października br. w Warszawie odbyła się VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Kierowców Komunikacji Miejskiej o Puchar Prezesa Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej.

Dwudniowe zmagania 60 uczestników konkursu podzielone były na 2 etapy. W części teoretycznej przeprowadzono testy sprawdzające wiedzę z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego oraz ustaw o transporcie publicznym. W części praktycznej kierowcy rywalizowali w konkurencjach, których oceniano technikę jazdy, postępowanie związane z obsługą pasażerów rozszerzone o udzielanie pierwszej pomocy przed medycznej oraz umiejętność wykrywania usterek pojazdów.W ostatecznej klasyfikacji wygrał Pan Waldemar Stefaniak z MPK Łódź otrzymując Puchar Prezesa IGKM.

W uroczystym finale zdobywca I miejsca oraz pozostali utytułowani kierowcy z kolejnych miejsc na podium, otrzymali wraz z wyróżnieniami nagrody pieniężne ufundowane przez grupę sponsorów, którą PIXEL miał zaszczyt reprezentować. Udzielone przez nas wsparcie i możliwość przyznania nagrody laureatom, traktujemy jako nasz wyraz poparcia dla tego typu inicjatyw Izby, na rzecz której aktywnie od wielu lat uczestniczymy.