PIXEL reprezentuje firmy z sektora IT podczas misji w USA

W październiku bieżącego roku przedstawiciele naszej firmy uczestniczyli w misji gospodarczej firm sektora IT w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Wyjazd był zorganizowany ramach projektu: „Promocja gospodarki Województwa Kujawsko – Pomorskiego m.in. poprzez zagraniczne misje gospodarcze” i był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Osi priorytetowej 5, Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Działania 5.5, Promocja i rozwój markowych produktów.

Podczas misji mieliśmy możliwość nawiązania nowych kontaktów handlowych i zdobycia nowej wiedzy. Program misji obejmował m.in.: spotkanie z Zarządem i dyrektorami PACC (ang. Polish American Chamber of Commerce), zwiedzanie Inkubatora Przedsiębiorczości „1871”, udział w konferencji „Investing in Poland – Recent Development and Oportunities for U.S. Investors”, spotkanie z przedstawicielami Biura Handlu i Inwestycji Stanu Illinois, udział w międzynarodowym spotkaniu networkingowym pomiędzy izbami handlowymi 9 krajów z Europy, konferencję Chicago Ideas Week (Tech Summit), oraz polsko -amerykańskie warsztaty biznesowe organizowanych w siedzibie Polish National Alliance.

Jesteśmy przekonani, że efekty naszych działań podczas wyjazdu przyniosą oczekiwane rezultaty, a partnerzy z USA będą częścią naszego przyszłego sukcesu.