CeSIP – Centralny System Informacji Pasażerskiej

CeSIP jest to system przeznaczony do nadzorowania floty pojazdów oraz kompleksowego zarządzania informacją pasażerską w czasie rzeczywistym. Szeroki zakres oferowanych funkcjonalności umożliwia optymalne wykorzystanie taboru, globalne zarządzanie informacją pasażerską oraz komunikowanie się z osobami kierującymi pojazdami.

CeSIP został zaprojektowany w sposób modułowy, umożliwiający rozbudowę funkcjonalną poprzez dołączanie kolejnych modułów w trakcie eksploatacji systemu, z możliwością ich integrowania w jeden centralny system. Takie rozwiązanie pozwala na zarządzanie kilkoma podsystemami zapewniając komfortowe i skuteczne wykorzystywanie zgromadzonych danych.

Główne funkcjonalności oferowanej aplikacji:
– zarządzanie i konfiguracja tras, linii, przystanków
– zarządzanie bazą pojazdów oraz odcinków międzyprzystankowych
– zarządzanie użytkownikami
– zdalne zarządzanie informacją prezentowaną na tablicach przystankowych
– możliwość importu i eksportu danych (np. rozkłady jazdy)
– możliwość wysyłania komunikatów na tablice przystankowe oraz autokomputery zainstalowane w pojazdach
– analiza jakości predykcji
– lokalizacja pojazdów i prezentacja ich pozycji na mapie wraz z dodatkowymi informacjami o danym pojeździe
– bieżąca kontrola i analiza punktualności realizowanych kursów
– możliwość tworzenia dedykowanych obszarów na mapie
– serwis www i obsługa aplikacji mobilnej
– obsługa aplikacji do zgłaszania awarii i centralne zarządzanie pozyskanymi informacjami
– wirtualizacja przystanków i podgląd prognozowanych odjazdów z danego przystanku
– realizacja funkcji przycisku antynapadowego
– raport dyspozytora
– autodiagnostyka tablic przystankowych oraz urządzeń pokładowych
– centralne definiowanie priorytetów
– zdalna aktualizacja rozkładów jazdy na elektronicznych tabliczkach rozkładowych

Pliki do pobrania:

CeSIP karta katalogowa