MEDAL EUROPEJSKI

Za Pakiet PIXEL, oprogramowanie do projektowanie treści informacyjnych na tablicach elektronicznych: