MEDAL XII MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW TRANSEXPO W KIELCACH

Za ekologiczny system informacji pasażerskiej ECO.SIP