Rekomendacja BCC

Firma jest członkiem Business Centre Club,
organizacji przedsiębiorców założonej w 1991 roku,
do której została zaproszona jako rzetelna i wiarygodna,
przestrzegająca zasad etyki kupieckiej,
akceptująca zasady kodeksu honorowego.

Rekomendacja BCC