Złota Statuetka – Lider Polskiego Biznesu

Firma nominowana za wysoką rentowność, imponującą dynamikę przychodów, a także za ekoinnowacyjność w najlepszym stylu.

25.01.2020 WARSZAWA TEATR WIELKI – OPERA NARODOWA FOT. ALICJA JANKOWSKA