Dofinansowanie UE

Szanowni Państwo,
Z przyjemnością informujemy, że Firma PIXEL Sp. z o.o. realizuje następujące projekty:

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR, poddziałanie 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP.

Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego procesu technologicznego oraz uruchomienie produkcji nowoczesnych tablic informacyjnych, kluczem do wzrostu konkurencyjności firmy Pixel Sp. z o.o.

Celem projektu jest uruchomienie najnowocześniejszego w kraju procesu wytwórczego elektronicznych tablic informacyjnych. Dzięki temu, Wnioskodawca uzyska unikatowe w branży, zdolności produkcyjne, które pozwolą na produkcję szerokiej gamy wyrobów w ultranowoczesnych specyfikacjach technicznych.


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych.

Tytuł projektu: Rozwój działu B+R i realizacja innowacyjnych projektów badawczych przez firmę PIXEL Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

Celem projektu jest istotny rozwój działu badawczo-rozwojowego firmy Pixel, który umożliwi realizację szeregu projektów badawczo-rozwojowych.


W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – EFRR, poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych.

Tytuł projektu: Opracowanie rodziny innowacyjnych tablic informacyjnych dla autobusów elektrycznych przez Pixel Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Celem projektu jest przeprowadzenie procesu badawczo-rozwojowego, który będzie realizowany przez dział B+R funkcjonujący w strukturach Pixel Sp. z o.o. Efektem ostatecznym będzie poszerzenie oferty produktowej o innowacyjne wyroby.