Autonomiczny Energetycznie System Informacji Pasażerskiej ECO-SIP

Autonomiczny energetycznie przystankowy system informacji pasażerskiej ECO-SIP ma za zadanie dostarczenie podróżującym pełnej informacji na przystankach, ułatwiając i usprawniając podróż. Założeniem budowy takiego rozwiązania było zrealizowanie wszystkich funkcji systemu pasażerskiej informacji przystankowej bez konieczności zasilania elementów informacyjnych z sieci energetycznej.

System informacji przystankowej ECO-SIP dostarcza podróżnym pełną gamę informacji przy wykorzystaniu tylko energii odnawialnej. System zasilany jest przy pomocy ogniw fotowoltaicznych oraz opcjonalnym wspomaganiem turbiny wiatrowej. Wykorzystywany jest również akumulator buforowy. Odpowiednie skonstruowanie systemu pozwoliło przy niedostatecznym dopływie energii słonecznej oraz wiatrowej na autonomię energetyczną rozwiązania na poziomie 14 dni. Priorytetem przy projektowaniu systemu oraz doborze komponentów było minimalne zużycie energii. Dobór, projektowanie oraz konstrukcja wszystkich rozwiązań – od komponentów elektronicznych, poprzez elementy prezentacyjne (tablice PDL i wyświetlacz E-Ink) jak również oprogramowania, podporządkowany był wysokiej efektywności energetycznej.

Najważniejsze cechy Systemu:
– Niezależny system pobierania energii.
– Modułowa konstrukcja. Dowolność konfiguracji tablic informacyjnych.