Pixel Data Analizator

PxDA

PxDA – narzędzie do generowania raportów dot. pracy pojazdu i informacji rejestrowanych. Posiada możliwość wygenerowania danych dotyczących potoków pasażerskich.