Pixel Vehicle Server

PxVS

Pixel Vehicle Server – cześć systemu CeSIP odpowiadająca za zarządzanie pojazdami.

Moduł zarzadzania bazą pojazdów i przewoźników

 • Zarządzanie aktualnym stanem pojazdów u operatorów
 • Przypisywanie nr bocznego, opisu pojazdu, aktualnie wykorzystywanych cech (krótki,
  długi, niska podłoga, standard/ponad standard), nazwy operatora, daty produkcji
  i inne cechy ustalone na etapie realizacji systemu)
 • Moduł komunikatora (funkcja w części PxVS)

 • Wysyłane komunikatów tekstowych na terminal kierowcy danego nr bocznego
  pojazdu. System informuje o potwierdzeniu otrzymania wiadomości przez kierowcę.
 • Możliwość wysyłania komunikatów do wszystkich pojazdów, aktualnych pojazdów na
  linii lub będących w danym obszarze.
 • Połączenie głosowe VoIP tam gdzie zapewniony zostanie odpowiedni zasięg sieci
  komórkowej lub alternatywnie na połączeniach głosowych w sieci GSM.
 • Możliwość wysłania przez Dyspozytora komunikatu tekstowego który będzie
  wyświetlany na tablicy wewnętrznej.