Pixel Video Player 2

PVP2

Pixel Video Player 2 to narzędzie do odtwarzania nagrań zarejestrowanych przez rejestrator PVR.
PVP 2 daje możliwość filtrowania zarejestrowanych nagrań m.in. poprzez zdefiniowanie obszaru oraz okresu czasowego, w którym przemieszczał się pojazd komunikacji miejskiej. Oznacza to, że aplikacja wyświetli wszystkie filmy zarejestrowane w zadanym miejscu, o określonym czasie.