Pakiet Pixel

Pakiet Pixel

Pakiet Pixel jest narzędziem umożliwiającym zarządzanie informacjami przekazywanymi za pomocą urządzeń firmy PIXEL. Jest to kolejna, już III edycja Pakietu Pixel. Programy, które wchodzą w skład pakietu, pozwalają na tworzenie nowych lub modyfikowanie istniejących danych. Pakiet Pixel zarządza treściami takimi jak napisy i proste grafiki wyświetlane przez urządzenia informacyjne instalowane w pojazdach komunikacji publicznej oraz informacje dźwiękowe emitowane przez urządzenia zapowiadające. Podobnie jak wersje poprzednie, program umożliwia zdefiniowanie całej struktury Bazy Danych Komunikacyjnych, jako spisu linii i kierunków z przystankami.

Pakiet Pixel kompiluje wszystkie dane do plików i przesyła je do urządzeń w pojeździe, dzięki temu użytkownik ma możliwość obejrzenie i wydrukowania gotowej, skompilowanej bazy danych, bez konieczności przesyłania jej do sterownika w pojeździe. Powoduje to, że ograniczona jest ilość błędów przesyłanych, które pojawiają się w trakcie kursowania pojazdów komunikacji publicznej. Pakiet Pixel ma możliwość tworzenie archiwum i odtwarzanie bazy danych z archiwum, co pozwala szybko przeprowadzić zmianę rozkładu kursów, bez mozolnego wprowadzania danych. Praca z nim powinna być jeszcze wygodniejsza i szybsza niż w wersjach poprzednich.