System Automatycznego Zliczania Pasażerów

System automatycznego zliczania pasażerów przeznaczony jest do rejestrowania potoków pasażerskich w pojazdach komunikacji zbiorowej. Dostarcza on szczegółowych informacji o liczbie pasażerów korzystających z danego pojazdu i jego napełnieniu. Parametry trasy, takie jak: numer linii, kursu, przebieg trasy, nazwy przystanków połączeniu z datą i czasem oraz informacją o przepływach pasażerskich umożliwiają prowadzenie zaawansowanych analiz statystycznych na potrzeby monitorowania rentowności poszczególnych linii oraz optymalnego doboru środków transportu.

System automatycznego zliczania pasażerów zainstalowany w pojeździe komunikacji zbiorowej składa się z czujników, urządzenia rejestrującego oraz serwera. Wykonawczymi elementami systemu są czujniki umieszczone nad drzwiami, które emitują skierowany w dół strumień podczerwieni. Pasażerowie, przechodząc przez ten strumień są rejestrowani, a informacja o tym zdarzeniu jest automatycznie wysyłana do urządzenia zapisującego. Uzyskane dane zarówno o liczbie, jak również kierunku przemieszczania się pasażerów korzystających z pojazdu. Są rejestrowane, a następnie transmitowane z pojazdu do centralnego serwera, gdzie są magazynowane i analizowane przez dedykowane dla konkretnego użytkownika oprogramowanie.

Główną korzyścią z uruchomienia systemu automatycznego zliczania pasażerów jest redukcja kosztów, wynikająca z uzyskanej wiedzy na temat lepszego dopasowania taboru i rozkładu jazdy do ruchu pasażerów. Raporty i analizy otrzymane na podstawie danych z systemu wspierają większość obszarów zarządzania przewoźnika, umożliwiając optymalizację procesów oraz ich kosztów, poczynając od planowania taboru i rozkładów, przez wykorzystanie danych w działaniach marketingowych, aż po obsługę serwisową pojazdów.