System poboru opłat w modelu MTT / PaYG

Na czym polega rozliczenie za przejazdy w modelu MTT / PaYG?
Mass Transit Transaction (MTT – VISA) / Pay As You Go (PaYG – Mastercard) to rozwiązanie proponowane w nowoczesnych systemach biletowych polegające na inteligentnym, automatycznym poborze opłat za przejazdy po zakończeniu doby rozliczeniowej.

Nowoczesny system płatności za przejazdy w Polsce!
Zbliżeniowe płatności (kartą płatniczą, zegarkiem, BLIK-iem) zdominowały sposób dokonywania opłat w różnych branżach. W komunikacji miejskiej płatności zbliżeniowe dokonuje się szybko i bezobsługowo, bo przy pomocy automatów biletowych.
Dziś płatność zbliżeniowa za przejazdy staje się coraz bardziej popularną formą płatności. Dzięki niej pasażerowie korzystający z różnych środków transportu unikają kolejek do kas by kupić bilet.

PIXEL oferując system poboru opłat za przejazdy poszedł o krok dalej i wprowadził w swych mobilnych automatach biletowych inteligentny system rozliczenia za przejazdy, polegający m.in. na wykorzystaniu dynamicznego kalkulatora opłat taryfowych. To oznacza, że pasażer podróżujący komunikacją miejską w mieście, w którym PIXEL wdrożył inteligentny system poboru opłat w modelu MTT/PaYG, nie musi znać najkorzystniejszej taryfy dla siebie, gdyż system zrobi to za niego. Finalna kwota rozliczenia wyliczana jest na podstawie ilości i czasu przejazdów oraz stref taryfowych w których następowały wejścia i wyjścia z pojazdów komunikacji miejskiej w ciągu dobry rozliczeniowej. Rozwiązanie oferowane przez firmę PIXEL ma na celu rozładowywanie potoków pasażerskich, które nierzadko powstają podczas kupowania biletów, jak i zachęcenie pasażerów do jak najczęstszego korzystania z komunikacji miejskiej, poprzez automatyczne wyliczenie najkorzystniejszej taryfy po zsumowaniu wszystkich przejazdów w ciągu doby rozliczeniowej, a następnie automatyczne pobraniu opłaty z przypisanej karty płatniczej.

Szybki przepływ pasażerów oraz najbardziej korzystna oferta za przejazdy powoduje, że zarówno operator transportu, jak i podróżujący komunikacją miejską, widzą benefity z tego typu rozwiązania.

System poboru opłat PIXEL-a w modelu MTT/PaYG oferuje także dostęp do panelu portalu pasażerskiego, w którym to podróżujący dostaje wiele danych o swojej podróży, m.in. może sprawdzić historię przejazdów. Redukcja kosztów ogólnych podróżowania dla pasażera oraz wzrost jego satysfakcji, w oczywisty sposób zachęca do podróżowania komunikacją miejską z wdrożonym systemem płatności PIXEL-a w modelu MTT/PaYG

Miastem, które zdecydowało się na rozwiązanie oferowane przez firmę PIXEL jest Białystok. Wprowadzona w komunikacji miejskiej Smart Taryfa BKM jest pierwszym tego typu wdrożeniem w Polsce.