Kontakt

Siedziba Firmy:
PIXEL Sp. z o.o.
ul. Bogdana Raczkowskiego 5
85-862 Bydgoszcz

Organ rejestrowy:
Krajowy Rejestr Sądowy XIII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Bydgoszczy
Nr KRS: 0000111391, NIP: 967-09-64-503, REGON: 091589750
Rachunek bankowy: 85-1050-1139-1000-0023-0674-1410 ING Bank Śląski
Kapitał zakładowy wpłacony: 200.000 zł
Nr GIOŚ: E0006817W