Systemy

CeSIP – Centralny System Informacji Pasażerskiej

System pobierania opłat

System Monitoringu Wizyjnego


System Automatycznego Zliczania Pasażerów

System informacji pasażerskiej – komunikacja miejska

System informacji pasażerskiej – kolej

Autonomiczny Energetycznie System Informacji Pasażerskiej PIXEL.ECO.SIP