Wyniki konkursu „Smart Biletomaty BKM”

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za wzięcie udziału w konkursie. Przesłane zdjęcia wzbudziły w nas sporo pozytywnych emocji. Wybraliśmy – naszym zdaniem – te najbardziej atrakcyjne.
Poniżej prezentujemy automaty biletowe PIXEL-a zainstalowane w pojazdach Białostockiej Komunikacji Miejskiej uchwycone w obiektywach pasażerów BKM. Dziękujemy!

Zwycięzcy konkursu zostali poinformowani o wynikach konkursu drogą mailową! Nagrody to:
– za I miejsce – bilet okresowy trzymiesięczny, na wszystkie linie, na wszystkie strefy.
– II, III, IV miejsca – bilet okresowy miesięczny, na wszystkie linie, na wszystkie strefy.
Nagrody należy odebrać w dowolnym biletomacie PIXEL-a zainstalowanym w pojeździe BKM.
Serdecznie gratulujemy Zwycięzcom Konkursu!


Wygraj bilet na przejazdy komunikacją miejską w Białymstoku!

Podróżuj za darmo nawet przez 3 miesiące!
Weź udział w konkursie „Smart Biletomaty BKM”!

Organizator konkursu: PIXEL Sp. z o.o.

Czas trwania konkursu: 27.04.2021 – 24.05.2021

Regulamin konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie.

Zadanie konkursowe:

Kup dowolny bilet okresowy imienny w biletomacie, w terminie 27.04.2021 – 24.05.2021:
miesięczny na wszystkie linie lub
trzymiesięczny na wszystkie linie lub
30-dniowy.

Zrób atrakcyjne zdjęcie biletomatu PIXEL-a zainstalowanego w pojeździe BKM i wyślij maila ze zdjęciem biletomatu na adres marketing@pixel.pl z adresu e-mail przypisanego do karty miejskiej.
W tytule maila należy wpisać: Smart Biletomaty BKM.

Nagrodzimy najlepsze prace!

NAGRODY

Spośród wszystkich osób, które spełnią warunki zadania konkursowego Organizator przyzna 4 nagrody:

I miejsce – trzymiesięczny bilet na wszystkie linie, na strefy taryfowe 1+2+3+4
II, III, IV miejsce – miesięczny bilet na wszystkie linie, na strefy taryfowe 1+2+3+4.

Organizator konkursu przy wyborze zwycięzców konkursu weźmie pod uwagę atrakcyjność przesłanych zdjęć i zastrzega sobie zgodę na publikację tych zdjęć na swojej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych PIXEL Sp. z o.o.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 28 maja 2021r.
Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o nagrodzie drogą mailową.
Nagrodę należy odebrać w dowolnym biletomacie zlokalizowanym w jednym z pojazdów BKM.

Wygraj bilet na przejazdy komunikacją miejską w Białymstoku
Zakup biletu okresowego na kartę miejską BKM

Zwycięzcy konkursu będą mogli w bardzo prosty sposób odebrać nagrodę w dowolnym biletomacie zainstalowanym w jednym z pojazdów BKM.