Zrównoważony transport

Idea transportu zbiorowego, korzystnego z punktu ekonomicznego, z uwzględnieniem szczególnej dbałości o środowisko. Pojęcie zrównoważonego transportu to ujęcie transportu w perspektywie długoterminowej stabilności, minimalizujący szkodliwe oddziaływanie transportu zbiorowego na środowisko:

 • kontrola emisji spalin, wymiana taborów pojazdów na nisko i zeroemisyjne,
 • promocja korzystania z transportu publicznego,
 • implementacja energii odnawialnej w branży transportu zbiorowego.
 • Strategia środowiskowa

  Polityka środowiskowa polegająca na zaangażowaniu kierownictwa i pracowników Firmy do podejmowaniu działań mających na celu minimalizację negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko.

  Firma

  Pracownicy

  Wartości, które stanowią podstawę naszego działania to posiadana wiedza, doświadczenie oraz umiejętności wynikające z realizacji zleceń projektowych i produkcyjnych oraz ciągłej edukacji pracowników.
  Struktura organizacyjna Spółki jest rozbudowana, co wskazuje zarówno na liczebność pracowników i działów, jak i na decentralizację władzy – korzystną przy dynamicznym rozwoju i chęci dalszej jego akceleracji.

  Park Maszynowy

  Ciągła rozbudowa parku maszynowego umożliwiająca automatyzację procesów, dążąca do niezależności produkcyjnej oraz zwiększenia wydajności produkcji.