Finał Szlachetnej Paczki

8-9 grudnia 2018 r. miał miejsce kolejny Finał Szlachetnej Paczki. Ideą “Paczki” jest niesienie pomocy doraźnej rodzinom, których los ciężko doświadczył w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy. PIXEL ponownie włączył się w akcję pomagając jednej z Rodzin z województwa kujawsko-pomorskiego. Pracownikom, którzy zaangażowali się w pomoc serdecznie dziękujemy. Wspólnie namalowaliśmy uśmiech na niejednej twarzy ?