Pixel Remote Storage System

PxRSS

Moduł PxRSS jest częścią systemu CeSIP i odpowiada za zamawianie nagrań. Aplikacja daje wiele możliwości filtrowania zamawianych nagrań, np. poprzez określenie parametrów miejsca i czasu, np. Rondo Fordońskie, godz. 10:50 – 11:20. PxRSS wyświetli wszystkie nagrania zarejestrowane przez zamontowane w pojazdach komunikacji miejskiej rejestratory PVR, które spełniły zdefiniowane parametry.
Innym przykładem pozyskiwania nagrań jest zamawianie po obiekcie (pojeździe). Aplikacja daje możliwość wybrania kamer z których chcemy uzyskać nagranie. Zamówienie realizowane jest po wyborze medium transmisyjnego – WiFi lub GSM.