Informacje dla dostawców

Szanowni Państwo,
Pixel Sp. z o. o. ze wszystkimi swoimi dostawcami realizuje współpracę w jednolity sposób. Kierując się etyką w naszej działalności prowadzimy w ten sam sposób również nasze wzajemne interesy przestrzegając ustalonych zasad i wartości. Jest to odzwierciedlone w takich samych Ogólnych Warunkach Zakupu (OWZ).

Prosimy o zapoznanie się z naszymi wymaganiami zawartymi w dokumencie do pobrania poniżej.

Zapraszamy do regularnego odwiedzania naszej strony internetowej. Będziemy na niej zamieszczać nowe informacje, a także wykorzystywać ją jako platformę do komunikacji z naszymi dostawcami. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o zwrócenie się Państwa do osoby kontaktowej w Dziale Logistyki naszej firmy.