Bądźmy w stałym kontakcie

Kontakt

Siedziba fimy

PIXEL Sp. z o.o.
ul. Bogdana Raczkowskiego 5
85-862 Bydgoszcz
POLAND

Sekretariat
Organ rejestrowy

Krajowy Rejestr Sądowy XIII
Wydział Gospodarczy Sądu
Rejonowego w Bydgoszczy

Nr KRS: 0000111391,
NIP: 967-09-64-503,
REGON: 091589750

Rachunek bankowy:
85-1050-1139-1000-0023-0674-1410
ING Bank Śląski Kapitał zakładowy wpłacony:
200.000 zł
Nr GIOŚ: E0006817W