Prezentacja PIXEL na XII Konferencji „Modernizacja Taboru Szynowego”

W dniach 8 – 10 kwietnia 2015r. aktywnie uczestniczyliśmy prezentując nasze rozwiązania i systemy na XII Konferencji „Modernizacja Taboru Szynowego”, która na stałe wpisana jest w kalendarz wydarzeń branży kolejowej. Jest to ogólnopolskie forum wymiany doświadczeń, prezentowania nowych rozwiązań oraz promowania najwyższych standardów produkcji, utrzymania i modernizacji szerokiej gamy pojazdów szynowych.

Uczestnikami spotkania między innymi byli operatorzy transportu pasażerskiego oraz Miejskie Przedsiębiorstwa Komunikacji oraz tramwajowe spółki przewozowe.

Tematyka konferencji obejmowała między innymi zagadnienia:

  • najnowsze rozwiązania techniczne i projektowe dedykowane producentom oraz modernizatorom taboru,
  • praktyczne możliwości zastosowania w pojazdach starszych konstrukcji nowoczesnych rozwiązań technicznych wybranych podsystemów,
  • techniczna i ekonomiczna ocena zasadności modernizacji taboru w kontekście teoretycznych modeli długości życia pojazdów,
  • eksploatacja i utrzymanie taboru z zastosowaniem najnowszych rozwiązań technicznych,
  • modernizacje pojazdów szynowych w zakresie dostosowania wyglądem oraz wyposażeniem wagonów do współczesnych oczekiwań podróżnych.

Wiedza i doświadczenie zdobyte podczas konferencji, pozwoli naszej firmie na bardziej kompleksowe podejście do projektowania i produkcji urządzeń informacji pasażerskiej.