System informacji pasażerskiej – kolej

Systemy Informacji Pasażerskiej (SIP) są jednym z ważniejszych elementów współczesnego transportu zbiorowego. Znacząco zwiększają wygodę pasażerów w podróży, umożliwiając im uzyskanie niezbędnych informacji dla komfortu podróżowania. Informacje dla podróżnych przedstawiane są zarówno w pojazdach, jak i na dworcach, węzłach, peronach i przystankach. Głównymi jej nośnikami są różnego typu i wielkości elektroniczne tablice informacyjne i urządzenia informacji dźwiękowej, które są sterowane za pomocą wyspecjalizowanych urządzeń (autokomputerów) lub bezpośrednio z komputerów (rozwiązania stacjonarne) bazujących na informacjach pozyskanych z odpowiednich baz danych.

W pojeździe informację wizualną zapewniają elektroniczne tablice kierunkowe instalowane z przodu pojazdu, z boków, z tyłu oraz w jego wnętrzu. W zależności od wymaganej rozdzielczości i dostępnego miejsca instalacji, stosuje się tablice o różnych, optymalnych gabarytach. Ważnym elementem systemu są wewnętrzne monitory informacyjne wyświetlające dane odjazdowe, przesiadkowe, bieżącej lokalizacji, z możliwością prezentacji danych reklamowych, czy treści rozrywkowych. Kolejnym składnikiem systemu są zapowiedzi głosowe Wszystkimi urządzeniami steruje komputer pokładowy, dający możliwość prezentacji na wybranych tablicach na przykład prędkości pojazdu, czy temperatury zewnętrznej, daty, aktualnego czasu itd. Również na dworcach i peronach informacja wizualna jest przekazywana za pośrednictwem elektronicznych tablic odjazdów i przyjazdów. Wyświetlaniem informacji automatycznie steruje oprogramowanie zainstalowane na komputerze, dostarczając wcześniej zdefiniowane treści na tablice systemu. Możliwa jest doraźna modyfikacja danych (np. z powodu zmiany godziny odjazdu), jak również ich zmiana na stałe.

Na dworcach wymagana jest informacja o rozkładzie jazdy, dlatego system z reguły działa w trybie off-line tzn. na tablicach wyświetlane są linie, kierunki i godziny najbliższych odjazdów zgodnie z rozkładem jazdy, a w przypadku zmian w rozkładzie, dane są na bieżąco korygowane przez dyspozytorów. Podobnie jak w pojeździe, informacja wizualna jest uzupełniana zapowiedziami głosowymi.

Pliki do pobrania:

Systemy informacji pasażerskiej – Folder