Lepszy dostęp do informacji pasażerskiej szansą na wzrost korzystania z transportu kolejowego.

Podróżowanie pociągiem w Polsce jest popularnym sposobem transportu, szczególnie na dłuższe dystanse. Polskie Koleje Państwowe wraz z przewoźnikami kolejowymi samorządowymi i państwowymi oferują szeroki wybór połączeń krajowych i międzynarodowych, zarówno w pociągach osobowych, jak i ekspresowych.

Już dziś wiemy, że neuroróżnorodność wpływa na przyszłość mobilności. Jak podaje portal intelligenttransport.com szacuje się, że West Midlands (Anglia) traci 4 miliony funtów potencjalnych dochodów miesięcznie, ponieważ osoby niepełnosprawne odbywają mniej podróży.

Dostęp do informacji
  W ostatnim czasie w Polsce podejmuje się różne działania mające na celu poprawę jakości informacji pasażerskiej na peronach i dworcach kolejowych, m.in. poprzez modernizację infrastruktury i wprowadzanie nowoczesnych systemów informacyjnych.
  Warto jednak wziąć pod uwagę, że pomimo działań na rzecz poprawy komfortu podróżowania, pasażerowie transportu zbiorowego ciągle napotykają na różne problemy związane z informacją pasażerską na dworcach dworcach i przystankach kolejowych:

  • Brak aktualizacji – niektóre przystanki kolejowe nie posiadają systemów umożliwiających przekazywanie informacji w czasie rzeczywistym.
  • Niedostateczna ilość tablic wyświetlających dynamiczną informację utrudnia orientację pasażerów i podejmowanie decyzji dotyczących planowania podróży, zwłaszcza z przesiadkami.
  • Trudności w dostępie do informacji – osoby z niepełnosprawnościami, starsze osoby oraz osoby nieznające języka polskiego mogą mieć trudności w dostępie do informacji na dworcach i przystankach kolejowych. W wielu przypadkach nie ma odpowiednich udogodnień dla osób niepełnosprawnych oraz brakuje informacji w innych językach niż polski.

  System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej umożliwia przekazywanie pasażerom informacji na temat bieżącej sytuacji w transporcie kolejowym oraz planowanego rozkładu jazdy. System ten działa w ramach kolejowej infrastruktury teleinformatycznej i jest udostępniany przez spółkę PKP PLK.
  Celem SDIP jest zapewnienie pasażerom aktualnych informacji o rozkładzie jazdy, opóźnieniach, awariach czy zmianach trasy. Dzięki temu pasażerowie są w stanie lepiej planować swoje podróże oraz unikają niepotrzebnego oczekiwania na przystanku czy stacji.
  PIXEL z siedzibą w Bydgoszczy rozszerzył portfolio swoich usług i do dotychczasowej oferty wyposażenia pojazdów szynowych w system informacji pasażerskiej i monitoring wizyjny, dokłada kompleksową ofertę wyposażenia dworców i przystanków kolejowych w system dynamicznej informacji pasażerskiej spełniający wszelkie wymagania stawiane przez PKP PLK.

   – Jesteśmy w stanie sprostać najbardziej wymagającemu zadaniu. Nasze urządzenia od projektu po produkcję (elektronika, mechanika, oprogramowanie), powstają w firmie PIXEL. Następnie montujemy je u klienta i otaczamy opieką serwisową najwyższej jakości. – Informuje Sławomir Jankowski, Prezes PIXEL Sp. z o.o.

  PIXEL oferuje urządzenia systemu informacji pasażerskiej dla kolei, zgodne z wytycznymi IPI-6, współpracujące z centralnym systemem CASDIP. W jego skład wchodzą między innymi tablice do czytania z dużej odległości – wyświetlacz krawędziowy, peronowy wejściowy oraz infokiosk czy tablica zbiorcza stacyjna, dedykowane do czytania z małej odległości. Firma oferuje także zegar stacyjny oraz czujnik ruchu pociągów, informujący o obecności pojazdu na obserwowanym torze.

Komfort i bezpieczeństwo podróżowania
  Bezpieczeństwo na kolei jest bardzo ważne i PKP PLK dokłada wszelkich starań, aby podróżowanie pociągiem było jak najbardziej bezpieczne dla pasażerów i pracowników kolejowych.

  W celu zapewnienia bezpieczeństwa na kolei, PKP PLK stosuje różne środki, takie jak systemy automatycznej kontroli pociągów, systemy sygnalizacji i bezpieczeństwa ruchu kolejowego, a także systemy monitorowania i zarządzania ruchem kolejowym.
  Pasażerowie również mogą przyczynić się do zapewnienia bezpieczeństwa na kolei poprzez przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas podróży, takich jak nieblokowanie przejść i drzwi, przestrzeganie ograniczeń dotyczących przechowywania bagażu, a także niezabieranie na pokład niebezpiecznych materiałów.
  Bezpieczeństwo na kolei wymaga współpracy i uwagi ze strony wszystkich uczestników ruchu kolejowego – pasażerów, pracowników kolejowych oraz służb ratowniczych.

  PIXEL jako lider rozwiązań dedykowanych na rynek transportu zbiorowego oferuje system monitoringu wizyjnego zarówno do pojazdów szynowych jak i z przeznaczeniem na dworce i przystanki kolejowe zgodne z wytycznymi IPI-4. Polega on na zainstalowaniu kamer monitorujących różne obszary w pociągach, na stacjach i w innych punktach systemu kolejowego. Jednostką centralną systemu jest rejestrator wideo Pixel Video Recorder, zapisujący obraz jednocześnie z 26 kamer na dyskach twardych zainstalowanych wewnątrz PVR, posiadającego obudowę antywstrząsową. Warto wspomnieć, że wszystkie obudowy do urządzeń elektronicznych PIXEL-a powstają w firmie PIXMET, która specjalizuje się w obróbce metali i produkcji obudów dedykowanych trudnym warunkom transportu zbiorowego.

  Podsumowując, system monitoringu wizyjnego ma na celu zapobieganie przestępstwom – takim jak kradzieże, niszczenie mienia, przemoc, a także zapewnienie monitorowania sytuacji awaryjnych, takich jak wypadki, pożary lub ataki terrorystyczne.

  Biorąc pod uwagę oczekiwanie pasażerów dotyczące poczucia bezpieczeństwa oraz komfortu podróżowania, dostawcy rozwiązań na rynek kolejowy powinni dążyć do zaspokajania tych potrzeb, dla wszystkich grup społecznych korzystających z transportu zbiorowego.

Wyobraźmy sobie ciche pojazdy transportu zbiorowego, wyraźne wskazywanie drogi podróżującym, możliwość śledzenia informacji pasażerskiej w czasie rzeczywistym czy uproszczony system sprzedaży biletów, bez kolejek do kas. Zachęcenie do podróżowania transportem publicznym dużej grupy osób ciągle unikającej tego środka transportu, może nieść za sobą korzyści dla wszystkich stron zainteresowanych tematem podróżowania: pasażerów, pracowników kolei, dostawców rozwiązań, operatorów transportu.