89 tablic przystankowych w projekcie rozbudowy ITS Rzeszów

W ramach współpracy z ASSECO Poland, wypełniając przyjęty harmonogram PIXEL zakończył dostawy 89 nowoczesnych dwustronnych tablic informacji pasażerskiej dla miasta Rzeszowa. Zostały one zainstalowane i uruchomione na przystankach komunikacji miejskiej oraz włączone do funkcjonalności istniejącego systemu informatycznego w ramach realizacji zadania inwestycyjnego prowadzonego przez ZTM Rzeszów pn. Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie.

Dostarczone tablice zostały zaprojektowane i wyprodukowane w naszej firmie zgodnie z opracowaną dokumentacją, spełniając tym samym najwyższe europejskie normy i standardy. Zastosowana przez PIXEL w produkcji tablic technologia zapewnia pasażerom korzystającym z prezentowanych na przystankach informacji, wysoki komfort i czytelność podczas podróży. Dla osób niewidomych jest udostępniona funkcja aktywacji zapowiedzi głosowych.

Dwustronne tablice typu TPMC72x192-6 zostały zainstalowane na 89 przystankach pasażerskich i węzłach przesiadkowych na całym obszarze Rzeszowa. Każda tablica prezentuje podróżnym rozkłady jazdy do 8 wierszy (linii komunikacyjnych) określonego przystanku.

Inteligentny system zarządzania transportem publicznym pozwala na planowanie i zdalne zarządzanie komunikacją miejską, np. na szybkie zmiany i aktualizacje w istniejących połączeniach.

Rozbudowany projekt ITS Rzeszów, na rzecz którego PIXEL realizował dostawy tablic, został laureatem 2 edycji konkursu „Top Inwestycje Komunalne Polski Wschodniej 2015”. Organizator konkursu określił inwestycję, jako jedną z 10 najważniejszych inwestycji województw Polski Wschodniej, która w największym stopniu przyczyniła się do rozwoju gospodarki, podniosła atrakcyjność i konkurencyjność regionu oraz poziom życia mieszkańców.

Doceniając rangę i skalę tego zadania oraz zdobyte doświadczenie jesteśmy dumni, że mieliśmy swój udział w tym projekcie.