Płatności za przejazdy Białostocką Komunikacją Miejską. Najczęstsze pytania pasażerów.

Od 2020 roku firma PIXEL Sp. z o.o. obsługuje system płatności za przejazdy Białostocką Komunikacją Miejską. 

Projekt modernizacji systemu płatności obejmował zainstalowanie mobilnych automatów biletowych we wszystkich pojazdach BKM oraz uruchomienie bezgotówkowego systemu płatności.

Drugi etap prac to uruchomienie płatności za przejazdy w modelu MTT / PaYG – tj. Smart Taryfy BKM.

Jak działa Smart Taryfa BKM?

Kiedy system pobierze opłatę za przejazd w ramach Smart Taryfy BKM?
System automatycznie naliczy opłatę za przejazd na koniec doby rozliczeniowej i pobierze ją z opóźnieniem, ponieważ jest to odroczona autoryzacja płatności.  Rozwiązanie jest bezpieczne i certyfikowane przez organizacje płatnicze Visa i Mastercard oraz podlega audytom.

Czy mam podgląd do historii przejazdów i dokonanych płatności za przejazdy?
System za pośrednictwem portalu pasażera https://www.ekarta.bialystok.pl/ecard/ (po uprzedniej rejestracji i tokenizacji zbliżeniowej karty płatniczej) umożliwia pasażerowi wyświetlenie wszystkich transakcji dokonanych danym zbliżeniowym nośnikiem płatniczym (w tym szczegółów dot. miejsca – nr pojazdu i dokładnej daty czy to za konkretnie wybrany bilet czy też w ramach Smart Taryfy BKM).

Co oznacza blokada środków na karcie?
Blokada to nie to samo co płatność. Karta przy pierwszym użyciu w ciągu dnia jest weryfikowana. Jest to procedura organizacji płatniczych.
W przypadku kart:
– Mastercard to 0,01 zł, 
– Visa – nie skutkuje blokadą środków,
– Maestro – oznacza blokadę kwoty 3 zł.  

Środki zostaną odblokowane po dokonaniu rozliczenia oraz zaksięgowaniu opłaty za przejazd, zazwyczaj jest to kolejnego dnia roboczego.

Więcej informacji znajdzie Pan na stronie:
https://biletomaty.bialystok.pl/regulations.html
Ogólne warunki poboru opłat za przejazdy Białostocką Komunikacją Miejską wnoszonych zbliżeniową kartą płatniczą w ramach Smart Taryfy BKM
https://www.bip.bialystok.pl/akty_prawne/zarzadzenia_prezydenta/zarzadzenia_prezydenta_20182023/zarzadzenie-nr-895-20.html
plik: zalacznik_do_zarzadzenia_regulamin_smart_taryfy_bkm_skan.pdf
paragraf 11 ust. 2.2.

W przypadku awarii lub niejasności związanych z system poboru opłat za przejazdy komunikacją miejską w Białymstoku prosimy o kontakt:
tel.: 667 669 179
e-mail: reklamacjeBKM@pixel.pl

Operatorem systemu sprzedaży w biletomatach mobilnych jest:
PIXEL Sp. z o.o.
ul. Bogdana Raczkowskiego 5
85-862 Bydgoszcz

Organizator Transportu Miejskiego:
Zarząd Białostockiej Komunikacji Miejskiej
Urzędu Miejskiego w Białymstoku
ul. Składowa 11, 15-399 Białystok
bkm@um.bialystok.pl
www.komunikacja.bialystok.pl