Sławomir Jankowski biznesmenem roku 2022!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Prezes Sławomir Jankowski zajął 2. miejsce i tytuł „Biznesmena 2022 Roku” w kategorii Średnich Firm, w konkursie organizowanym przez Izbę Przemysłowo-Handlową województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Sławomir Jankowski jest współzałożycielem firm PIXEL Sp. z o.o. (1994r.) i PIXMET Sp. z o.o. (2012r.), obecnie prezesem w obu podmiotach, gdzie prowadzi je wspólnie z Michałem Cyrankowskim. Prezes Jankowski pełni funkcję Przewodniczącego Rady Izby w Polskiej Izbie Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, jest członkiem Rady Uczelni Politechniki Bydgoskiej, Kujawsko-Pomorskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości oraz Stowarzyszenia Bydgoska Siatkówka. Życie osobiste jak i zawodowe od początku jest związane z Bydgoszczą i jej okolicami.

Wykształcenie, ukończone kursy i szkolenia:
→ Absolwent Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy na wydziale telekomunikacji,
→ Ukończone studia MBA Executive organizowane przez GKFM Rotterdam School of Management, Erasmus University,
→ Studia podyplomowe na kierunku Zarządzania w Toruńskiej Szkole Zarządzania,
→ Zdany egzamin z metodyki zarządzania projektami PRINCE2® Foundation,
→ Szkolenia: FMEA/FMECA, RAMS/LCC, PM, Audytora Wewnętrznego (standard IRIS),
→ Ukończony innowacyjny program dla kadry zarządzającej The Strategic Leadership Academy (ICAN Institute).

Główne obszary działalności PIXEL-a to rozwiązania dla transportu zbiorowego, wpisujące się w ideę Inteligentnego Miasta. Z kolei spółka PIXMET świadczy usługi z zakresu obróbki metali, dysponując parkiem maszynowym dostosowanym do produkcji nisko i średnio-seryjnej.

Zasoby fizyczne i intelektualne odgrywają istotną rolę w procesie rozwoju Spółek. Struktura organizacyjna PIXEL-a jest rozbudowana, na co wskazuje liczebność działów, a władza jest zdecentralizowana, co jest korzystne przy dynamicznym rozwoju firmy. Innowacyjne prace są realizowane przez liczny Dział Rozwoju (25% pracowników firmy), a ich efekty i pierwsze wdrożenia przyniosły Spółce szereg nagród.

Prace B+R PIXEL-a skupiają się na implementacji kolejnych rynkowych nowości technologicznych do oferowanych przez Spółkę systemów, budując jakościową przewagę i konkurencyjność produktów.

Systemy dla transportu publicznego, tworzone przez urządzenia elektroniczne i dedykowane oprogramowanie zbierają dane, następnie interpretują je, prowadząc do określonych zdarzeń. Dzięki temu istnieje możliwość zapobiegania sytuacjom potencjalnie niebezpiecznym (automatyczna analiza obrazu w rejestratorze Pixel Video Recorder), mówimy o wzroście konkurencyjności korzystania z transportu publicznego (system poboru opłat za przejazdy Smart Taryfa PixBee sam wybiera najkorzystniejszą opłatę za przejazdy pasażera w ciągu ostatniej doby rozliczeniowej).
Ostatnie dwa lata to prace nad implementacją technologii e-papier w tabliczkach przystankowych prezentujących rozkładową i dynamiczną informację pasażerską. Pierwszym miastem w Polsce które testowało system było Opole, natomiast pierwsze zamówienie na ECO-SDIP złożyło miasto Białystok.

PIXEL to także montaż elektroniki na zlecenie pod marką wewnętrzną 3P-EMS oraz wzrost zainteresowania elektromobilnością i komunikacją z pojazdami autonomicznymi.